070 317 56 58 / 06 126 50 357      contact@ervarenambtenaren.nl
img

Voordelen e-coaching


Onderzoek laat zien waarom e-coaching het coachproces versnelt en versterkt
 

E-coaching mag dan relatief nieuw zijn, toch is er onderzoek naar verricht. De Universiteit van Tilburg deed dit met een uitgebreide literatuurstudie en de praktijkervaring van ruim honderdvijftig coaches en klanten. Hieruit kwamen vijftien belangrijke ‘ingrediënten’ van e-coaching naar boven.

Plaats- en tijdonafhankelijk
Er is geen reistijd. De coachklant bepaalt zelf wanneer er contact is met de coach. Berichten via e-mail kunnen geschreven worden wanneer en waar iemand dat wil: overdag, ’s avonds, thuis, op het werk, tijdens een reis of op vakantie. Het kan ook direct na een ervaring, een pieker- of reflectiemoment. Dit geeft meer flexibiliteit.

Vaker en intensiever contact
E-coaching is een aaneenschakeling van contact tussen klant en coach. Die contacten zijn vaker dan bij face-to-face coaching en met kortere tussentijd. Zo ontstaat een levendige interactie, met veel terugkoppelings- en feedbackmomenten.

Kleinere actiestappen
Omdat er vaker contact is, kan de klant kleinere stappen per keer zetten. Oefeningen worden opgesplitst in delen, waardoor er een grotere kans is dat een taak lukt. De klant oogst vaker succes, wat enorm motiveert.

Leren door ervaring
Tijdens het coachtraject voert de klant oefeningen, opdrachten en gedragsexperimenten uit. Omdat deze activiteiten in een realistische en relevante omgeving plaatsvinden, is het leereffect groot. Snelle reflectie door de klant op zijn ervaringen en de feedback van de coach hierop versterken dit effect.
 

Veel betrokkenheid
Door het frequente contact, de kleinere actiestappen en het ervaringsleren is de klant intensief bezig met zijn coachtraject. Dat zorgt voor veel verbintenis tussen klant en coach.

Sociale anonimiteit
Coach en klant kunnen elkaar niet zien. De klant werkt vanuit zijn eigen vertrouwde omgeving. Hierdoor is er geen ‘ruis’ door social talk of sociaal wenselijk gedrag. Zo komt er meer ruimte voor diepgang en raakt de coaching sneller tot de kern.

Beter bij de les
E-mail- of chatcoaching vraagt om nadenken, gedachten formuleren, herlezen en eventueel aanvullen van wat geschreven is. Dit zijn processen die rust en concentratie vragen. Deze intensieve aandacht brengt met zich mee dat mensen beter bij de les blijven.

Ruggespraakmogelijkheden
Een klant kan tussendoor een collega of familielid inschakelen om te praten over zijn ervaringen, bijvoorbeeld om te reflecteren. Ook de coach kan tijd nemen voor reflectie of ruggespraak organiseren via intervisie. Dit laatste uiteraard binnen de ethische normen die de vertrouwelijkheid van de coachrelatie met zich brengt.

Het staat zwart op wit
Alles in het coachproces wordt opgeschreven en bewaard. Je kunt teruglezen, verwijzen of iets samenvatten. Zo krijgen klant en coach meer inzicht in het proces.

Structureren en motiveren
Al schrijvende worden gedachten geordend. Schrijven en herformuleren zorgt ervoor dat je afstand neemt van een situatie, net als van de daarbij horende gevoelens en gedachten. Dit werkt stimulerend en motiverend.

Spiegelende functie
Door te schrijven over een situatie breng je deze van binnen naar buiten (op het beeldscherm). Als je typt, verschijnt het verhaal van je belevingswereld direct voor je ogen. Dit spiegelende effect zorgt voor afstand en werkt therapeutisch.

Snelle verbinding met emoties
Schrijven in de tegenwoordige tijd en vanuit de ‘ik-persoon’ zorgt voor verwerking van emoties. Dat leidt tot nieuwe inzichten over een gebeurtenis en betere verwerking.

Individuele controle over het proces
De klant beslist zelf waar en wanneer hij aan de slag gaat. Dat geeft een gevoel van emotionele controle en comfort. Ook bepaalt hij zelf wanneer hij pauzeert, teksten corrigeert, inkort, enz.


Blijvende positieve ondersteuning
De klant leest de erkenning, complimenten en positieve feedback van de coach en kan deze telkens opnieuw bekijken. Deze aanmoedigende teksten ondersteunen bij moeilijke momenten. Bovendien kan de klant deze delen met anderen.

Vasthouden van nieuw gedrag
Omdat alles schriftelijk is en wordt bewaard, kan de klant het hele coachtraject ook na afloop teruglezen. In moeilijke situaties kan hij teksten erbij pakken om te zien hoe hij tijdens de coaching met dit soort situaties is omgegaan. De kans dat hij terugvalt in oude patronen en oud gedrag, is dan kleiner.

Bron: Anne Ribbers en Alexander Waringa, E-coaching. Direct aan de slag met het nieuwe coachen (Boom uitgevers Amsterdam, 2012)
 

Enthousiast geworden over de voordelen van e-coaching?
Bespreek de mogelijkheden