Logo Ervaren Ambtenaren Training & Coaching

Werkwijze


Elke organisatie is uniek en kent haar eigen uitdagingen en doelstellingen. Graag denk ik met u mee over de uitdagingen waar uw organisatie voor staat. Ook als u niet zeker weet of training en/of coaching de geschikte aanpak is.

De werkwijze van Ervaren Ambtenaren Training & Coaching kent de volgende delen:
1. oriëntatie en kennismaking
2. offerte
3. traject
4. evaluatie

1. Oriëntatie en kennismaking
In een vrijblijvend kennismakingsgesprek verken ik samen met u de huidige en de gewenste situatie. Daarna bekijken we hoe we deze gewenste situatie kunnen bereiken en welke interventies daarvoor nodig zijn. Als training en/of coaching geschikt blijkt te zijn, kunnen we verder met elkaar in gesprek.
Afhankelijk van het vraagstuk kan dit in het eerste gesprek duidelijk worden. Bij complexere of grotere vraagstukken kan deze eerste fase ook verschillende gesprekken omvatten.

2. Offerte
Gebaseerd op de informatie uit de oriëntatie en kennismaking breng ik offerte aan u uit met het plan van aanpak en het bijbehorende kostenplaatje. Hierna volgt een afspraak om de offerte persoonlijk met u door te nemen.

3. Traject
Vooronderzoek
Afhankelijk van de soort training kan het wenselijk zijn om vooraf een onderzoek te doen, bijvoorbeeld door het houden van interviews. Dit wordt in de offerte meegenomen.

Persoonlijke intake
Voorafgaand aan de training houd ik graag een persoonlijk intakegesprek met alle deelnemers, om de leerdoelen van de deelnemers duidelijk te krijgen. Dit is tegelijkertijd het begin van het leerproces. In dit gesprek bespreken we het programma en werken we aan het in beeld krijgen van de persoonlijke leerdoelen. Mijn uitgangspunt is dat deelnemers zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun leerproces. Hiermee kunnen zij sturing geven aan hun ontwikkeling.
De gesprekken zijn voor de trainer een belangrijke informatiebron voor het ontwerp van de training en tijdens de training zelf. Dit maakt het mogelijk om snel de diepte in te gaan en heel gericht te werken.

Training
Kenmerkend in mijn trainingen is de persoonlijke, praktische en actieve manier van werken. Ik maak altijd gebruik van oefeningen die de transfer naar de werkplek bevorderen.

Coaching
Ook individuele coaching kan onderdeel uitmaken van het traject.

Borging
Een training kan heel leuk zijn, maar het is natuurlijk de bedoeling dat deze blijvend effect heeft. De borging van de resultaten is daarom een belangrijk onderdeel van het plan van aanpak. De opzet van de training en de oefeningen zijn hierop afgestemd. Ook de leidinggevende speelt hierbij een cruciale rol. In de gesprekken voorafgaand aan het traject wordt hieraan uitgebreid aandacht besteed.

4. Evaluatie
Bij de evaluatie gaat het om de training zelf, de ervaringen van de deelnemers en het uiteindelijke resultaat voor de onderneming. Aan het einde van een training vindt altijd een evaluatiegesprek plaats om de resultaten te bespreken. Bij langere trajecten vinden uiteraard ook tussentijdse evaluaties plaats.


Samenwerking
Als een gevraagd specialisme bij mij niet aanwezig is, werk ik graag samen met een van de trainers van Trainers Academie.


Andere diensten dan training en coaching
U kunt ook bij mij aankloppen voor het (bege)leiden van bijeenkomsten, besprekingen of events. Kenmerkend voor mijn aanpak is de persoonlijke benadering en praktijkgerichtheid. Een aanpak die inhoudelijk wordt gevoed door uw vraag. Wat is het doel van de bijeenkomst? Hoe ziet het programma eruit? Wat moet het evenement opleveren? Welke rol ziet u voor mij?
Gezamenlijk verkennen wij wat het beste past bij uw organisatie, het evenement en de deelnemers. Hoe eerder u mij betrekt bij de voorbereidingen, hoe beter ik met u kan meedenken over de invulling van de bijeenkomst. Dan is mijn toegevoegde waarde het grootst.
Bijeenkomsten en dergelijke kunnen worden gecombineerd met trainingselementen en individuele coaching.